Home Planning Processchema

Omgevingsvisie Mook en Middelaar

Processchema

In het processchema zijn de belangrijkste momenten en tussenproducten in fase 1 en 2 van het Omgevingsvisietraject uiteengezet op een tijdslijn. Daarbij is ook aangegeven wanneer de gemeenteraad inbreng levert. De raad wordt intensief betrokken door middel van raadsinformatieavonden (RIA) die in elke fase worden georganiseerd.