Home Planning Fase 1

Omgevingsvisie Mook en Middelaar

Fase 1

Het proces om te komen tot de Omgevingsvisie voor Mook en Middelaar is opgebouwd uit twee fasen.

In fase 1 (augustus-december 2023) is het bestaande beleid van de gemeente en de regio verzameld en geïnventariseerd. Daarnaast is een ruimtelijke analyse uitgevoerd van de huidige gebiedskwaliteiten van de gemeente. De ruimtelijke analyse is opgenomen in het werkdocument ‘Ruimtelijke Atlas Mook en Middelaar, een kenschets van de gemeente’. Verder zijn in fase 1 de Uitgangspuntennotitie en het Participatieplan opgesteld. De tussenproducten van fase 1 van de Omgevingsvisie zijn te lezen en downloaden op de pagina producten.