Home Participatie Inwonersconsultatie

Omgevingsvisie Mook en Middelaar

Inwonersconsultatie

De mening van inwoners is belangrijk voor de Omgevingsvisie. Samen met de inbreng van andere partijen en belangenorganisaties vormen zij de basis voor de Omgevingsvisie van Mook en Middelaar. Daarom willen we dat alle inwoners kunnen deelnemen aan participatiebijeenkomsten of inbreng kunnen leveren via een vragenlijst.

Vanaf 22 januari tot 12 februari 2024 konden inwoners deelnemen aan een online enquête over de Omgevingsvisie. In de enquête stonden vragen over wonen, werken, landschap, natuur, recreatie, toerisme, kunst, cultuur, erfgoed, gezondheid, leefbaarheid en samenleving. 

Voor minder digitaal vaardige mensen stelden we een papieren enquête beschikbaar. Deze lag bij verzorgingshuizen en zorgcentra, en op het gemeentehuis.

Van de resultaten van de inwonersconsultatie is een onderzoeksrapportage opgesteld. Dit rapport is samen met het beeldverslag van de participatie op 11 april 2024 aan de gemeenteraad gepresenteerd. De resultaten zijn ook samengevat in een overzichtelijke infographic. Het onderzoeksrapport en de infographic zijn in te zien en te downloaden op de pagina producten.