Home Omgevingsvisie Visie op hoofdlijnen

Omgevingsvisie Mook en Middelaar

Visie op hoofdlijnen

De uitkomsten van de participatie worden in het voorjaar van 2024 vastgelegd in een ‘visie op hoofdlijnen’. In die visie op hoofdlijnen schetsen we voor alle onderwerpen de gewenste ontwikkelrichting voor de (verre) toekomst van Mook en Middelaar. Hierbij maken we in eerste instantie gebruik van het bestaande beleid van de gemeente. Waar nodig vullen we dit bestaande beleid aan met nieuwe beleidskeuzen. Bij het maken van die keuzen maken we dan gebruik van de uitkomsten van de participatie.