Home Omgevingsvisie Wat is een omgevingsvisie?

Omgevingsvisie Mook en Middelaar

Wat is een omgevingsvisie?

In 2024 stellen we een visie op voor de woon- en leefomgeving in de gemeente Mook en Middelaar voor de (verre) toekomst. Dit noemen we een Omgevingsvisie.

In de Omgevingswet, die vanaf 1 januari 2024 in werking is getreden, staat dat elke gemeente voor 1 januari 2027 een Omgevingsvisie moet opstellen voor het hele eigen grondgebied. Volgens de Omgevingswet gaat een Omgevingsvisie over de ‘fysieke leefomgeving’. Dat betekent dat het gaat over de ruimte om ons heen. Het gaat dus over de gebouwen waarin we wonen, werken, winkelen of naar school gaan. En over het water en groen, de sportvelden en het landschap waarin we verblijven en elkaar kunnen ontmoeten. En de wegen of spoorlijn waarover we ons bewegen.

De Omgevingsvisie gaat óók over zaken die we niet direct kunnen zien, maar die wel van invloed zijn op de ruimte waarin we leven. Zoals bijvoorbeeld milieu, duurzaamheid, energie, klimaat en gezondheid. We behandelen in de Omgevingsvisie dus alle onderwerpen, die een relatie hebben met onze fysieke leefomgeving.

We geven in de Omgevingsvisie duidelijk aan hoe we als gemeente kijken naar de fysieke leefomgeving in de komende jaren. Voor de belangrijkste vraagstukken maken we keuzes voor de toekomst. Daarbij kijken we ver vooruit. De Omgevingsvisie richt zich op de periode tot 2030, met soms een doorkijk naar de periode daarna (tot 2040).

We maken de Omgevingsvisie samen met veel andere partijen. We betrekken de inwoners en ondernemers uit de kernen en het buitengebied en belangenorganisaties uit onze gemeente. Maar ook buurgemeenten en andere overheden, zoals het waterschap en de provincie Limburg worden betrokken. De Omgevingsvisie maken we samen!