Home Participatie Stakeholdersbijeenkomst

Omgevingsvisie Mook en Middelaar

Stakeholdersbijeenkomst

We halen ook input op bij de lokale stakeholders. Hiervoor organiseerden we een bijeenkomst met vertegenwoordigers van belangenorganisaties en betrokken gebiedspartijen. Denk daarbij aan een dorps- en wijkraad, woningbouwcorporatie, adviesraad, maatschappelijke organisaties, buurgemeenten, etc. Vertegenwoordigers van meer dan 50 belangenorganisaties en gebiedspartijen ontvingen een uitnodiging om deel te nemen aan de stakeholdersbijeenkomst. Deze bijeenkomst vond plaats op 5 maart 2024, zowel in de middag als in de avond. De resultaten van beide bijeenkomsten worden samengevat in een beeldverslag en gebundeld met de resultaten van de bewonersavonden. Dit beeldverslag van de participatie is op 11 april 2024 besproken met de gemeenteraad.