Home Omgevingsvisie Onderwerpen

Omgevingsvisie Mook en Middelaar

Onderwerpen

In de Omgevingsvisie komen verschillende onderwerpen aan bod die van belang zijn voor de toekomst van onze gemeente, zoals wonen, werken, recreatie, water, mobiliteit, cultuur, landschap, gezondheid, milieu, etc. Al deze onderwerpen krijgen straks een plek in de Omgevingsvisie. Zij worden in de Omgevingsvisie samengevoegd en met elkaar in verband gebracht.

Voor sommige onderwerpen heeft de gemeente al beleid opgesteld dat nog steeds van toepassing is. Voor andere onderwerpen zijn er in de afgelopen periode al gesprekken gevoerd en participatiebijeenkomsten georganiseerd met bewoners, ondernemers en andere betrokkenen. Dat geldt bijvoorbeeld voor de onderwerpen mobiliteit en duurzaamheid. Daarvan maken we gebruik in de Omgevingsvisie. Hier gaan we dus niet nog een keer over in gesprek.

Maar voor veel onderwerpen geldt dat er eerst nog gesprekken nodig zijn om te bepalen welke toekomst we hiervoor als gemeente gewenst vinden. Die gespreksonderwerpen komen aan bod tijdens de participatie in de eerste maanden van 2024. We leggen die onderwerpen dan voor aan de inwoners, ondernemers en de betrokken stakeholders.