Home Planning Fase 2

Omgevingsvisie Mook en Middelaar

Fase 2

In fase 2 (januari-september 2024) wordt de Omgevingsvisie opgesteld. We starten begin 2024 met de participatie met de omgeving. De uitkomsten van de participatie met inwoners, ondernemers en stakeholders worden in het voorjaar verwerkt in de ‘visie op hoofdlijnen’. De Ontwerp Omgevingsvisie wordt vervolgens in de zomermaanden opgesteld en is in september 2024 gereed voor de inspraak. Politieke besluitvorming en vaststelling kan dan plaatsvinden in de Algemene Commissie en raad van november/december 2024.