Omgevingsvisie Mook en Middelaar

Hoe blijft gemeente Mook en Middelaar een unieke plek om te wonen, werken en recreëren? Om daar antwoord op te geven, moeten we nadenken over onze fysieke leefomgeving en keuzes maken voor de toekomst. Dit doen we in de Omgevingsvisie voor Mook en Middelaar. 

De gemeente Mook en Middelaar stelt in 2024 een Omgevingsvisie voor de hele gemeente. Dat doen we samen met de bewoners, ondernemers, belangengroepen en andere betrokkenen uit de gemeente. Ook u kunt hier uw mening over geven. Want de Omgevingsvisie stellen we samen op. Het is dus fijn als u met ons meedenkt! 

Vanaf 22 januari tot 12 februari kon u meedenken door een online vragenlijst in te vullen. Op 7 en 13 maart 2024 organiseerden we een (fysieke en online) participatiebijeenkomst voor de inwoners van de gemeente. En op 5 maart organiseerden we een bijeenkomst voor de betrokken stakeholders. Tijdens deze participatiebijeenkomsten zijn we in gesprek gegaan over een aantal belangrijke thema’s en opgaven voor de Omgevingsvisie. 

In de maanden na de participatie werkten we aan de Visie op Hoofdlijnen. Daarin zijn de resultaten van de participatie meegenomen. In de Visie op Hoofdlijnen beschrijven we de ge­wenste ontwikkelrichting voor de fysieke leefomgeving van de gemeente Mook en Middelaar tot 2030, met een doorkijk naar 2040.

Op deze website van de Omgevingsvisie Mook en Middelaar houden wij u graag op de hoogte en kunt u in de loop van het proces meer informatie vinden over de Omgevingsvisie.