In 2024 stellen we de Omgevingsvisie voor Mook en Middelaar op. We gaan in de maanden januari, februari en maart van start met de participatie met de omgeving. Vanaf 22 januari tot 12 februari kunnen inwoners eerst deelnemen aan een online enquête over de Omgevingsvisie. In de enquête staan vragen over wonen, werken, landschap, natuur, recreatie, toerisme, kunst, cultuur, erfgoed, gezondheid, leefbaarheid en samenleving.

Er zijn ook onderwerpen die wel bij de Omgevingsvisie horen, maar waarover geen vragen worden gesteld, zoals bijvoorbeeld duurzaamheid en mobiliteit. Over deze onderwerpen is eerder al de mogelijkheid geweest om mee te denken. We gebruiken deze informatie bij het opstellen van de Omgevingsvisie.

U kunt de vragenlijst openen door op DENK MEE! te klikken.

Voor minder digitaal vaardige mensen stellen we een papieren enquête beschikbaar. Deze leggen we neer bij verzorgingshuizen en zorgcentra, en op het gemeentehuis.